شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

شعرمن

+ [تلگرام] آهوي در بند مگر ميشود عشق بي نام تو دلي که رميده، شده رام تو چو آهوي در بندم و نيمه جان رهايي محال است از دام تو به بزمي که باشي تو ساقيِّ آن خوشا باده نوشيدن از جام تو به سينه قرارش نبود اين عجب دلارام من، دل شد آرام تو منم آن کبوتر که از چاه غم پناهم شده گوشه بام تو سري دارم و مي دهم در رهت رسد سوي من گر که پيغام تو اگرچه نشد کام واسع روا الهي جهان باد بر کام تو #سيد_علي_کهنگي فروردين 1399 @sayedalikahangi
ساعت دماسنج
شعرمن
رتبه 46
52 برگزیده
25 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top