شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

شعرمن

+ [تلگرام] ساقي کوثر اي همه هستي و بنيان من پادشه مذهب و ايمان من " ناد عليًّ عليً يا علي" ذکر خفيِّ همه دوران من باطن قرآن به حقيقت عليست شک نبرد ره به دل و جان من در دو جهان نيست کسي غير او تاج سر و سرور و سلطان من فاش بگويم که درين روزگار هست علي حجّت و برهان من بي سرو سامانم و احسان او گشته تمام سر و سامان من کاش علي ساقي کوثر، شود ساقي ميخانه پنهان من از نظر واسع حق، گشته است نام خوشش زينت ديوان من #سيد_علي_کهنگي اسفند 1398 @sayedalikahangi
اي سرو سامانم و احسان او... گشته تمام سر و سامان من
عاليست ماشاء الله
چراغ جادو
شعرمن
رتبه 46
52 برگزیده
27 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top