شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

شعرمن

+ [تلگرام] نيمه شعبان آغاز غزل خواني و پاکوبي و مستيست هنگامه دل دادن و معشوق پرستيست شد نيمه شعبان و جهان گشته مصفّا ميلاد گل سر سبد عالم هستيست #سيد_علي_کهنگي فروردين 1398 @sayedalikahangi
چراغ جادو
شعرمن
رتبه 50
47 برگزیده
24 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top