شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

شعرمن

+ [تلگرام] چمن زار آرزو بيا که نيمه شبي عاشقانه هو بزنيم دم از محبت و عشق و صفاي او بزنيم لهيب غصّه شود هم عنان خاکستر اگر که خنده مستانه کو به کو بزنيم ميان فکر من و تو هزار ديوار است بيا که پنجره اي رو به گفتگو بزنيم ز کنج عافيت اي دل نمي رسم به مراد مدد نما قدمي هم به جستجو بزنيم بهشت گمشده را مي شود به دست آورد اگر سري به چمن زار آرزو بزنيم نظام عالم هستي بهم نمي ريزد لبي به باده لعلي فرشته خو بزنيم به يمن واسع انسان شدن درين دنيا پلي به روي بدي هاي پيش رو بزنيم #سيد_علي_کهنگي اسفند 1398 @sayedalikahangi
درب کنسرو بازکن برقی
شعرمن
رتبه 50
47 برگزیده
24 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top