شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

شعرمن

+ [تلگرام] بازي عشق شِکوِه در نو بهار جايز نيست گريه از روزگار جايز نيست يک قدم مانده تا به آب زنيم رد شدن بي گدار جايز نيست در نگاه غزالها خوانديم عاشقي کن شکار جايز نيست دل نداري مرو به بازي عشق دست خالي قمار جايز نيست تا به کي صبر و وعده ديدار بيش ازين انتظار جايز نيست پيک آزادي است و صلح و صفا بر کبوتر حصار جايز نيست نيست واسع فقيه،امّا گفت توبه اي باده خوار جايز نيست #سيد_علي_کهنگي بهمن1398 @sayedalikahangi
درب کنسرو بازکن برقی
شعرمن
رتبه 61
33 برگزیده
18 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top