شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

شعرمن

+ [تلگرام] سايه آفتاب آبادترين خراب عشقيم ديوانه بيحساب عشقيم از قصّه ما گريز بايد غمناک ترين کتاب عشقيم درمان نشويم اي طبيبان ما طالب درد ناب عشقيم ايمن ز حوادثيم زيرا در سايه آفتاب عشقيم پيريم و هنوز چون جوانان سر مست خم شراب عشقيم طوفان کوير و چشمه،هيهات لب تشنه پِيِ سراب عشقيم آرام و قرار رفته از ما ديباچه انقلاب عشقيم چون واسع دست شسته از جان ما نيز در التهاب عشقيم #سيد_علي_کهنگي بهمن1398 @sayedalikahangi
چراغ جادو
شعرمن
رتبه 58
38 برگزیده
21 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top