شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

شعرمن

+ [تلگرام] در سوگ حضرت زهرا دنيا به سوي ظلمتي دلگير مي رفت وقتي که مولا در غُل و زنجير مي رفت چشمان مظلوم از عدالت گشت نوميد تيزي حکم حق چو از شمشير مي رفت بين در و ديوار زهرا اشک مي ريخت شير خدا با غم پي تقدير مي رفت بانوي عشق و عاطفه،با حال محزون روح لطيفش از پي تکبير مي رفت از پيش چشمان عزيزانش شبانگاه مي رفت،امّا کاش با تأخير مي رفت واسع در اندوه و عزاي مادرش گفت اي کاش از روي زمين تزوير مي رفت #سيد_علي_کهنگي بهمن 1398 @sayedalikahangi
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
شعرمن
رتبه 63
30 برگزیده
18 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top