شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

شعرمن

+ [تلگرام] در سوگ رضا خورشيد شرح سوره ي تکوير مي کرد وقتي که مأمون فتنه را تدبير مي کرد عرش خدا را بار ديگر کرد محزون آنگه که جام زهر کين تأثير مي کرد آرام آرام از خراسان سوي حق رفت هفت آسمان را اين سفر دلگير مي کرد مهر و مودّت در وجودش موج مي زد درس محبّت را رضا تفسير مي کرد عفريت شب با کينه ي ديرينه ي خود مهتاب را در آسمان زنجير مي کرد شمشير ها هرگز نمي کردند با دين اين فتنه هايي که زر و تزوير مي کرد از مهر واسع بهره مندش کرد مولا وقتي که عشق اين سوگ را تحرير مي کرد #سيد_علي_کهنگي آبان1398 @sayedalikahangi
mp3 player شوکر
شعرمن
رتبه 76
17 برگزیده
9 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شعرمن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top