شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ *به نام يگانه خالق هستي* اول دوستي با همکاري هاي کوچک و بزرگ آغاز ميشود و اگر در مسير درستش قرار گيرد به عشق بي پايان ختم ميگردد.. اما وقتي که در جاده اين راه قرار بگيري با پستي و بلندي هاي متفاوتي روبه رو ميشوي و مورد امتحان قرار ميگيري.. اگر مسير را گم کني وارد بي راهه دشمني ميشوي ، همراه با جنگ ، دعوا ، ناسزا و.. اما مسير دوستي تا عشق سرشار از محبت است ، محبت هاي کوچک و بزرگ..
در اين راه براي بيشتر شناختن همديگر صداقت صدق مي کند و اگر صداقت را از دست بدهي دوستي ات به بي راهه کشيده ميشود.. در اين راه دعوا داريم ، اما جنگ نه ، ناسزا نه.. در اين زمانه ناسزا گويي به هم را باعث افزايش يافتن دوستي مي دانند..
شايد دعوا هاي کودکانه را ديده باشيد.. دعوا ميکنند ، همديگر را ميزنند ، اما طولي نمي کشد ميبينيد با هم بازي ميکنند.. باهم ميخندند.. *بياييد دل هايمان را ، دوستي هايمان را ، کودکانه کنيم*... متن: *رايحه ي انتظار* @};-
@};- اوهوم درسته
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} ممنون عزيزم=) @};-
2-love
@};-
{a h=ilovez}2love{/a} @};-
{a h=roozayebarani}Baran{/a} @};- =) @};-
-:باران:-
{a h=rayeheentezar96}رايحه ي انتظار.مطهره{/a} سلام ...خوبي؟ :)
{a h=roozayebarani}Baran{/a} سلام اجي:) الحمدلله.. شما خوبي؟ :)
-:باران:-
{a h=rayeheentezar96}رايحه ي انتظار.مطهره{/a} خداروشکر...منم خوبم آبجي کوچيکه :D @};-
دوستي هامونو کودکانه کنيم...عالي
{a h=roozayebarani}Baran{/a} خدارو شکررررر =)@};-
-:باران:-
{a h=rayeheentezar96}رايحه ي انتظار.مطهره{/a} @};[email protected]};-
{a h=saha1382}غرور زخمي من{/a} نگاهت عاليه آبجي جونم =)@};-
{a h=roozayebarani}Baran{/a} =)@};-
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top