شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ واي چقدرآپ اول وب سخته .چه جوري شروع کنم ؟؟
آخه نميدونم چي بنويسم چي بزارم
البته خواهرم خيلي کمکم کرده ولي ميگه اين يکي به من ربطي نداره
.....
من ميگم يا با يه شعر قشنگ يا با يه عكس ناز يا با يه متن از خودت
برو شعرايه شهريا رو بگير بذار
راست ميگي الن ميگردم پيدا ميکنم
من اينو دوس دارم: كيست كز روي كرم با من وفاداري كند...بر جايه بد كاري چو من يكدم نكوكاري كند....اول به بانگ ناي و ني ارد به دل پيغام وي....وانگه به يك پيمانه وي با من وفاداري كند...همشو حفظ نيستم
ساعت ویکتوریا
دالان بهشت
رتبه 0
0 برگزیده
64 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top