بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] ازشراربوسه هاي ، داغ خورشيد رازاين عاشقي را ، خواندام خشگي لب هاي ، همرزم را در کوير تف داده ، ديدام رازآن همه ، عشقبازي را در دوچشم شيرهاي ، خفته خواندام مي داند که من درقلب خويش عاشقبازي را ، به تصويرميکشم درسپهربايگان ، بنوشته اند شيرهاي بيشه را ، جان مي دهند بسترسرخ گلهاي ، لاله را اَبروباد مست و ، غزل خوان ميکند غفلت ازدشمن ، هرگز غلام بيشه بين دوآب را ، شيربچه ها پُرميکنند غ..ر..آ
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
@};-متشکرم دوستان عزيز
تسبیح دیجیتال