شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ همه چيز خيلي ساده شروع شد تو از فرسنگ ها دورتر, ساده آمدي ساده سلام کردي ساده عشق ورزيدي من نيز با اين همه فاصله, ساده سلام کردم ساده عشق ورزيدم اما دقيقا نميدانم جان و دلم! کي! چه موقع! چه زماني ! چگونه! همه چيز از سادگي در آمدو پيچيده شد! سلام فلسفي شد عشق فلسفي شد رياضيات عشق, ب گونه اي عجيب! قيافه ي جانبدارانه ب خودش گرفت.
مشکين قلم
ديروز 8:29 عصر
و يأس فلسفي احساس, در اين ميان, سوءاستفاده کرد و در هر حرف عشق, جا خشک کرد. و من ماندم و اخم مردانه ات!! من ماندم و سکوت چشمهايت!! من ماندم و جستجو در مورد خاصيت مردانگي و عشق!! انگار همه چيز وراي عرفان و فلسفه و اصول و کلام و رياضيات هست. انگار شاعران هم حتي در غزل هايشان , پريشان تر از آنند ک مي سرايند! و من تازه فهميدم هيچ چيز سرجايش نيست! حتي همين بخش کردن ساده ي عشق!
*آذرخش*
خدا بخير کنه
*قاصدك*
{a h=iman220} آذرخش {/a}:D
*قاصدك*
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} در دايره قسمت ما نقطه ي تسليميم... لطف آن تو چه انديشي حکم آن تو چه فرمايي...
واه! چ خبره اينجا ! :)
{a h=iman220}آذرخش{/a} خيره ان شاءالله :)
{a h=poem}جاده{/a} متشکرم
{a h=ghasedak2007}قاصدك{/a} =) خيره ان شاءالله, خيره ان شاءالله
نِه باريکِلا :-D
هما بانو
خيلي خيلي زيباااااااااا@};-
{a h=mamanenini}سايه سادات ?{/a} @};-:)
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} زيبا نگاه ميکني مهربان @};-
عالي :) @};-
عالي
{a h=nostalgic2}کفش هاي مکاشفه{/a} @};-
nisti
سلام مکاشفه ي من خوبي.دلم برات تنگ شده بود ددم هفت آسمانن سحر
درب کنسرو بازکن برقی
کفش هاي مکاشفه
79 امتیاز
15 برگزیده
109 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
کفش هاي مکاشفه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top