قرمز سبز آبي خاکستري
محبوب ترينِ مؤمنان نزد خداوند متعال، كسي است كه در راه فرمانبري خدا بكوشد، خيرخواه امّت پيامبرش باشد، در عيب هايش بينديشد و آگاه گردد، خِرد ورزد و عمل كند . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت