قرمز سبز آبي خاکستري
محبوب ترينِ مردم نزد خداوند در روز قيامت و آن كه [از ديگران] به خدا نزديكتر است ، پيشواي دادگر است. [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت