شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ پيري ميگفت :اگه مي خواهي جوان بماني ،درد دلت را به کسي بگو که دوستش داري و دوستت دارد . . .گفتم: پس چرا تو پير شدي ؟؟؟خنديد و گفت :دوستش داشتم و دوستم نداشت …!!!
هههه عمو به من چ خودش اومد=)
درب کنسرو بازکن برقی
من وآريکان
0 امتیاز
0 برگزیده
158 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
من وآريکان عضو گروهی نیست
vertical_align_top