شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] خوش به حال مرد ها دغدغه هاي زيادي دارند اما به پاي دغدغه هاي يک مادر ک نميرسد خسته ک ميشوند ميروند در تنهايي خودشان استراحت ميکنند و بيخيال دنيا ميشوند ولي مادر ک باشي آن هم مادر چند بچه که کوچک هم باشند خوابت هم زهر مارت ميشود چ برسد به بيداري بچه درس نخواند تقصير مادر است بچه بي ادبي کند تقصير مادر است بچه دعوا کند مربوط به مادر است بچه مريض شود مصيبتش براي مادر است بچه نياز به مراقبت و رسيدگي داشته باشد مسلما همه اش بر دوش مادر است و تا بگويي خسته شدم جوري نگاهت ميکنند انگار مادر وظيفه شناسي نيستي ! انگار مادر نبايد غر بزند ! انگار مادر وظيفه اي جز اين ندارد تا به کسي بگويي ذله شدم يا ميگويند ميخواستي نياوري يا اينکه همين است ک بهشت زير پايتان است آقا اصلا من بهشت را نخواهم چه ! ميشود روزي دو ساعت ، فقط دو ساعت براي خودم زندگي کنم ؟ خوش به حال مرد ها هر وقت ک دلشان خواست مجازند هر کاري بکنند و کسي ايرادي از رفتارشان نميگيرد چون انها مَردند چقدر هم پولي ک در مي اوردند را چماق ميکنند بر سرمان و اينکه جوري باد به غبغب مي اندازند و ميگويند ميخواهي از اين به بعد تو بروي و نان در بياوري و من در خانه به بچه ها برسم ؟ بله ميخواهم ! به شرطي ک من مرد شوم با تمام امتيازاتش و تو زن شوي با تمام سختي هايش آخ ک چ لذت بخش ميشود ديدنت در حال مادري چقدر به تو بخندم و کيف کنم ک مَردم و بعد من باد به غبغب مي اندازم و در جواب غر هايت ميگويم خب حالا مگه بچه ها چقدر اذيت ميکنند ! مگر کار خانه چقدر وقت گير است ! باشد اگر اينقدر خسته اي بگير بخواب .... و بعد زير چشمي حواسم به تو هست ک هي چشم ميبندي و هي نميتواني بخوابي و من توي دلم غنج ميرود پ ن : اين حرفهام کليه ... اينها حرفهاي من نوعيه با همسر نوعي ¤سايه¤
مادر که ميشوي وقت نميکني بيمار هم بشوي اگر شدي هيچ چيزي عوض نميشود... يادت باشد تو مادري... @};-
خب همينه که بهشت رو بهمون حواله دادن، لابدددد...:).... دلمون خوش....
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
سايه سادات ツ
83 امتیاز
8 برگزیده
243 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top