بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ [تلگرام] براي مفيد بودن ، براي به کمال رسيدن يا بزرگ شدن ، هميشه نياز به حرکت و به جلو رفتن نيست گاهي بايد بي حرکت ماند تا بقيه آرام بگيرند از خود گذشتن به همين سادگيست ... ¤سايه¤
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
هما
عالي.....
هما
گاهي بايد بي حرکت ماند..تا بقيه آرام بگيرند@};-
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} ممنون =)
هما
{a h=mamanenini}سايه?{/a} فدات گلم..متنت عالي بود .. حسي که مدتهاست در دل من داره رشد مي کنه و منو هم رشد ميده ..گاهي بايد از خود گذشت ........
بسيار عالي... @};-
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} ما مادرا و همسرا که همش داريم از خود ميگذريم =)
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} ممنونم =)
هما
{a h=mamanenini}سايه?{/a} :)ها بو خدا:-)
*قاصدك*
سلام سايه . چندين سال پيش يه امانتي براي من فرستادي چطور بهت برسونمش؟
{a h=ghasedak2007} قاصدك {/a} سلام . من ؟؟؟؟ امانتي ؟؟؟؟ يادم نمياد . شايد با يه سايه ديگه اشتباه گرفتي ! اگرم من بودم امانتي نوش جونت مال خود خودت =)
*قاصدك*
@};- اي واي . پس شما سايه صداقت نيستي! بايد دنبال صاحبش بگردم..
{a h=ghasedak2007} قاصدك {/a} =) نه من سايه ي خالي ام :D ميگم امانتي دست کسي نداشتمممم :-D
تسبیح دیجیتال