شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سلام بر همه وبلاگ داران. بچه ها عزيزي به رحمت خدا رفته،برايش طلب مغفرت كنيد، در حرم امام رضا همتون را مهمون امام رضا ميكنم.
درب کنسرو بازکن برقی
با خدا باش پادشاهي ك
رتبه 0
0 برگزیده
60 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
با خدا باش پادشاهي ك عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top