شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ وقتي که برگشتي گلخندهايت را لب پنجره بگذار تا همراه قناريهاي عاشق به ديدنت بيايم... »
تصوير: hermitageoilsaustralia.com
من برگشتم با همان لبخند ها و گلخندهاي مليح . با همان ناز و کرشمه اما نميدونم قناري ها چکار کرده بودن پام رو لبه پنجره سر خورد با مخ اومدم زمين دييييييي
{a h=gavooni}محمد جواد س{/a} الدهنت السرويس
{a h=gavooni}محمد جواد س{/a} از قناريهاي پارسي بلاگ بعيده اين کارا :) احتمالا مال بلاگفا بودن :) :)
{a h=djalireza}||عليرضا خان||{/a} دييييي
{a h=hajiabad}ذره بين زنده{/a} توپ زمين حريف . بام شيبدار B-)
{a h=gavooni}محمد جواد س{/a} بام؟! شيبدار؟! :)
نيستيدا ! هستيد ؟
{a h=SHABshekan0313}?افروز بانو{/a} هستيم :)
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top