شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] وقتي نباشي... وقتي نامت لقلقه زبان شود و نه تفکر حسيني... مسلماني و خوشبختي رنگ و بوي حقيقي ندارد...
عالي @};-
هما بانو
عااالي عزيزم @};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} سپاس بانو@};[email protected]};- نگاه شما عاليست.
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} تشکر از نگاه زيبا و عاليتون مادرهماجان[email protected]};[email protected]};[email protected]};-
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top