شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ *به نام خدا لايه لايه ابر ها در انتظارت نشسته اند براي آمدنت ميجنگندو ميگريند باهم بر زميني که منتظرتوست تا به رد پاهاي تو بر روي خود ببالد چنان تکبر بورزد که با تکبرش فاجعه ايي بوجود آرد عکس و متن :انتظار*
*ري را
98/1/29
باسلام ... بهتر بود ميفرموديد با خشمش فاجعه اي بوجود آرد . اميدوارم اشتباه نگرفته باشم :(
براي آمدنت لحظه شمار مي کنند؛تا باگريه هاي خود اشکباران کنند زميني که منتظرتوست؛ انتظار ازمقوله دلي وازفراق يارحاصل مي شود؛باجنگ وخشم سنخيت ندارد؛بازبه قول معروف المعني في بطن الشاعر[email protected]};-
چه منظره خوفناکي
{a h=ravandi}‍‍‍‍ راوندي {/a} اينم ميشه
{a h=beshnoazdelman}بشنو از دل.{/a} سنخيت نداره ولي ما كاري ميكنيم سنخيت پيدا كنه:)
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} بهترين منظره ظاهرش بهتر از جاي خشك..شما چيسه انه م حرف رو حرف زنني؟
هما بانو
سلام آقا سيد مهدي :) جاي فيدهاتون خيلي خالي بود :)
هما بانو
تصوير بسيار زيبا و ماهرانه ..
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} خيلي ممنون ..لطف دارين
مبارز..
چقدر تصوير زيباييه :-o
{a h=entezar911}انتظار{/a} شما نبايد رو حرف من حرف بزني بزرگتري گفتن کوچيکتري گفتن:|... خيلي هولناکه آدم ياد قيامت ميفته:-|
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} اعوو اسا كم كم .مگه قيامتو ديدين؟
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} تشكر
mp3 player شوکر
***انتظار***
رتبه 39
57 برگزیده
799 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top