شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ *به نام خدا جاتون خالي.* #حاج #سيد #مجتبي #علمدار
هما بانو
احسنت آقا سيد مهدي.. اجرتون با شهدا
قبول باشه @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} تشکر
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} خيلي ممنون
روحشون شاد
اخي تاريخ ولادت و شهادتشون يکيه:'(
تشيف اوردين ساري=)
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} در بست بيتمه ساري درمهB-)
{a h=entezar911}انتظار{/a} وارش وارنه اونجه ؟
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} شهر ما ن ..آمل شلاب ميزنه
{a h=entezar911}انتظار{/a} ساري و منظورم بود.. آخه اون موقع انگار ساري بودين
اينجام عصري بارون بود
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} بله ساري بودم...من گفتم کلا هر روز ساري هستم
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} تازه ديشب براي ما بارون زد
{a h=entezar911}انتظار{/a} اهان
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} شديد
اين دوتا دونه فيدم غيرفعال ميکردين راحت:|
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} : )...شايد اينکارو کرديم
ساعت ویکتوریا
***انتظار***
40 امتیاز
56 برگزیده
789 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top