شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
هدف از ايجاد اين اتاق فقط و فقط زنده نگهداشتن ياد و خاطر معلم شهيد دکتر شريعتي مي باشد

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ هرگز از کسي که هميشه با من موافق بود ، چيزي ياد نگرفتم . . . ( دکتر علي شريعتي )
تسبیح دیجیتال
گروه Dr Ali Shariati
vertical_align_top