شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ آيا مي دانيد؟؟؟؟؟؟؟ هنگامي که شما در حال حمل قرآن باشيد ، شيطان دچار درد شديد در سر ميشود و هنگام باز کردن قرآن ، شيطان را تجزيه مي کند و هنگام خواندن قرآن ، به حالت غش فرو ميرود .. و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش ميشود ....... و آيا شما مي دانيد که هنگامي که مي خواهيد دوباره به اين پيام را به ديگران ارسال کنيد ، شيطان سعي خواهد کرد تا شما را منحرف کند در جلوگيري از اشاعه و آموزش مردم
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top