شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] تهديد مکن سينه ے ما را به جهنم... دريا زده از خيسيِ باران نهراسد...
هما بانو
خيلي زيبا
*رز آبي*
عکس:رز آبي
*رز آبي*
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} ممنون،زيبايي در نگاه شماست @};-
*رز آبي*
با تشکر از حسن انتخاب دبيران محترم @};-
قشنگ بود (:
*رز آبي*
{a h=bandevmaaboud}من.تو.خدا{/a} ممنون هانيه جان :) @};-
ساعت ویکتوریا
*رز آبي*
75 امتیاز
16 برگزیده
292 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*رز آبي* عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top