شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ اينجا چقدر عوض شده... من چقدر عوض شدم.... چقدر زمان زود گذشت... و چقدر عمر کوتاهه....
چند وقته مگه نيومدين؟
{a h=khckdk}غزل صداقت{/a} خيلي وقت بود...
http://basirate70.parsiblog.com/Old/Feeds/ سلام خوش برگشتين...ان شا الله که حضورتون ادامه پيدا کنه
http://basirate70.parsiblog.com/Old/Feeds/ زود به زود بياين پس
ساعت ویکتوریا
زندگي كارواني
رتبه 95
1 برگزیده
514 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top