شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ به دنبال وقايعي که اخيرا در مورد زهرا امير ابراهيمي اتفاق افتاد دو خواننده جوان به منظور همدردي با وي و در انتقاد از آناني که در اين زمينه به هر نحو عملکردي غيرقابل قبول داشته اند، ترانه اي تکان دهنده و حزن انگيز به سبک رپ را تنظيم کرده اند و از طريق اينترنت در دسترس علاقمندان قرار داده اند. اين ترانه را ميتوانيد ازاينجا دانلود کنيد
تسبیح دیجیتال
ناهيد-5
رتبه 0
0 برگزیده
167 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
ناهيد-5 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top