شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ اگر چشمان من درياست تويي فانوس شبهايش/ اگر حرفي زدم از گل تويي معنا و مفهومش/
پيرينت رنگي نداره اينجا:دي نوشته ها همش مشكي ميشه
صادق م
كتاب فال حافظ تنها كتابيست كه پناهگاه و آرام بخش دل عشاق روشن دل مي باشد پس تفعلي مينامييم بر آن كتاب كه از شهد گلي عاشق به حق و حقيقت مي باشد و يادگاريست در اين دير پر خطر ....
در حسرت ديدن تو اواره ترينم
يا فال ميگيره يا كتاب ميخونه!منم نميدونم
تسبیح دیجیتال
عسل .حسام نامي
رتبه 0
0 برگزیده
180 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عسل .حسام نامي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top