بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ کابوس سنگين شبها که رؤياهايم را مبتلا ميکند، روزهايم ميميرند و شبهايم دچار بودن ميشوند پلکهايم پيوند خورده با نبض هاي بي رمق. آرام که بگيرند خواب مبسوط روزگار دردهايم را، خواهد بلعيد "اودسان"
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تسبیح دیجیتال