قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، پاك است و پاكان را دوست دارد ؛پاكيزه است و پاكيزگان را دوست دارد . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت