شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ اينجا بهش ميگن سي تي. از آلوچه بزرگتره و ديرتر ميرسه :)


مثل الوزرده
زرد ميشه ياسبز ميمونه؟
نفهميدم اين چيه.. وقتي رسيد هم ازش عکس بذارين
{a h=setarehab}ترخون بانو{/a} تنوع رنگ دارند ولي ميرسه قشنگ رنگ شبيه صورتي و قرمز ميگيره به خودش... البته موقع برداشت رنگش سبز هست
البته سبز کمرنگ نه مث تصوير :)
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} اين مث آلوچه ميمونه ولي بزرگتر... شايد جاهاي ديگه بهش بگم الو نميدونم دقيقا:)
چشم
2-Shahin
اين بايد آلو باشه احتمالا هم آلو قرمز... شما وقتي که سبزه برداشت ميکنيد؟الو وقتي قرمز شد قرمز تيره برداشت ميشه
{a h=u1046d5fe8290be18}2Shahin{/a} نه الو قرمز نيس
روزه داري و ديدن اين عکس !!!!!
{a h=setarehab}ترخون بانو{/a} درس مقاومته:)
وااااااااي ستي ميخوام:(
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} آدرس ميدم بياين باغ مون بچينين پاي شما دوبل حساب ميکنم
{a h=Mygoodness} گشت ارشاد{/a} گفتم حتما الان ميخواين بگين برا ما مفتيه
{a h=zirasmoonekhoda313}شميم دوست{/a} اره مفته:)
چراغ جادو
vertical_align_top