شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ اي خواهر من بني ادم اعضاي يک پيکرند، دور از انصاف است که عضوي شرور باشي درياب که خدا در وجود انسان ها شهوت را نهاده است زنهار که محرّکي جسور باشي
*ليلا*
94/6/17
پيشنهاد ميکنم منکران حجاب ، (نامه اي به دخترم) چارلي چاپلين رو حتما بخونند و درباره ي اون خوب فکر کنند .
من نيز پيشنهاد مي کنم که کتابچه چادر الميرا را بخوانند
بني آدم اعضاي يکديگر نيستند، اعضاي يک پيکرند / کمي دقت مطلوب است نقطه سرخط
البته گفته شده اون نامه ي زيبا که چارلي براي دخترش نوشته تفکر انتزاعي نويسنده هست و منسوب به چارلي ميباشد.و در اصل اين نوشته مربوط به چارلي چاپلين نيست .
ممنون تذکر به جا و مفيد سرباز آقا تصحيح شد
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top