شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ حافط درون من شده وحشي غزل غزل در فراق تو مي گريد
وحشي ميتواند اشاره به وحشي بافقي باشد که فراق نامه مشهور*روزگاري من و دل ساکن کويي بوديم* را سروده و نيز مي تواند اشاره به مثنوي معروف خود جناب حافظ باشد که فرمود:* الا اي آهوي وحشي کجايي...*
بسيار عالي
آفرين قشنگ گفتيد:)
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} سلام ممنونم
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} سلام لطف داريد
چراغ جادو
2--براي تو
رتبه 68
27 برگزیده
237 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top