شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ مجنون اگر دل ز ليلا مي بريد قيسِ عامري بود بي نام در تاريخ
عشق لايموت ميکند عاشق را...
عشق الهي
ليلا هم بدون مجنون ليلا نبود
قشنگ گفتيد
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} سلام ممنونم تشکر از گزينش:)
{a h=3123321}2براي تو{/a} :) تشکر از قلم زيباتون@};-
تسبیح دیجیتال
2--براي تو
رتبه 68
28 برگزیده
254 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top