شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ -مي دوني بهشت خودشو به کيا نزديک ميکنه؟ - نماز خونا؟ -نمازم بايد بخونه! -به اونايي که روزه ميگيرن و حج و جهاد و اينا انجام ميدن؟ -اينا هم بايد باشه ها، ولي نه! -به اونايي که به ديگران کمک ميکنن و اينا؟ -همه اينا که گفتي خوبه ها ولي اينا همه به شرطي قبول هست که انسان *با تقوا* باشه:) - يعني چجوري باشه؟ - يعني از گناه فرار کنه و خواست خدا را بر خودش مقدم بدونه. حرف من نيست ها قرآن اين طور ميگه.
سوره شعراء، آيه90.
2-FDAN
سلام صبح شماهم بخير:D
چراغ جادو
2--براي تو
رتبه 69
24 برگزیده
228 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
vertical_align_top