شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ لَختي بخند اي نگار شيرين شهر آشوب توبه ام سخت محتاج شکستن گرديده است...
اين يا اي...!؟
http://yajaavad.parsiblog.com/Old/Feeds/ سلام ممنون از تذکرتون:) اصلاح شد
خواهش ميکنم..:)
چراغ جادو
2--براي تو
رتبه 72
19 برگزیده
224 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2--براي تو عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top