شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

تسبیح دیجیتال

147571-

+ لحظه هارا زود پرپر مي کنم شايد بيايي با خيالت تا سحر سرمي کنم شايد بيايي مثل اشکي مي نشينم روي خاک خشک گلدان ساقه هاي گونه را ترمي کنم شايد بيايي مي نشينم با خيالت لحظه ها را مي شمارم عشق خود را صد براير مي کنم شايد بيايي باز روزي سردوسنگين بي تو آمد باز دل را دلخوش يک روز ديگر مي کنم شايد بيايي عاقبت يک روز مي آيم به جان تو تو گفتي جمله اي زيباست باور ميکنم شايد بيايي
mp3 player شوکر
147571-
رتبه 0
0 برگزیده
94 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
147571- عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top