قرمز سبز آبي خاکستري
[ و چون خبر مرگ اشتر بدو رسيد فرمود : ] مالك مالك چه بود به خدا اگر كوه بود كوهى بود جدا از ديگر كوهها و اگر سنگ بود سنگى بود خارا كه سم هيچ ستور به ستيغ آن نرسد و هيچ پرنده بر فراز آن نپرد . [ و فند كوهى است از ديگر كوهها جدا افتاده . ] [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت