شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو

رضا-347

2-سوفيا
ديروز 7:19 عصر

رضا-347

رضا-347

+ [وبلاگ] معرفي رمان

رضا-347

+ [وبلاگ] کتاب خرمگس

رضا-347

+ شخصيت مانند درخت و شهرت مانند سايه است، سايه چيزي است که ما فکر ميکنيم ، درخت چيزي است که واقعي است .

رضا-347

+ [تلگرام] /

رضا-347

+ ax-motoharek-yaspatogh-com-011.gif خـــدايا کــمــي بــيـا جــلــوتــــر . . مــي خــواهـــمـــ در گوشــت چــيــزي بــگــويم . . . ! ايـن يـک اعــتـرافــــــ اســت . . . مــن بــي او دوامــ نــمي آورمــ . . . حــتــي تــا صــبح فـــردا . . . !.!
ساعت دماسنج
رضا-347
0 امتیاز
0 برگزیده
294 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top