شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج
+ [وبلاگ] غدير...
باران اشک
ديروز 9:51 صبح
ايول،ايول@};[email protected]};-
به به باريک:)
همه 7 نظر
{a h=noktehaymanavimf}نکته هاي معنوي{/a} امين@};-
باران اشک
يا علي مدد
+ [وبلاگ] جاده...
*خاطره*
ديروز 4:44 صبح
به اينگونه نيز مي توان گفت : جاده يعني سير در زمين ، ديدن زيبايي هاي طبيعت ، حرکت وبالندگي
دهکده موسيقي
زيبا
+ يک عمر انتظار به اميد لحظه اي ديدار گيرم که بيايد يوسف چشم يعقوب نبيند چه حاصل از اين ديدار؟
2-دست خط
هرچيزي يه وقتي داره نشه ديگه...
ساعت ویکتوریا
زمزمه نسيم
رتبه 0
0 برگزیده
550 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
زمزمه نسيم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top