شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج

زمزمه نسيم

+ سيب را آدم چيد شايد با ترس يا دلهره يا اميد اما چيد... سهم من از سيب اما يک عکس روي ديوار شد... مرد دانا مي گفت اصل ها جاي ديگر سايه ها اينجاست... راستي سيب را آدم چيد سهم من يک عکس شد... با خودم مي گويم سهم من اين نيست که هست سهم من آن است که نيست!!!! اما سيب را آدم چيد...
Miss fatima
3:20 صبح
+ [وبلاگ] رستاخيز...
Miss fatima
3:17 صبح
به به چه نوشته عالي
+ ماهي... ماهي غرق نمي شود!!!! ماهي که به دريا رسيد غرق دريا شد...
ساعت دماسنج
زمزمه نسيم
رتبه 92
1 برگزیده
604 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
زمزمه نسيم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top