شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو

ياسين

+ <p align=right dir=rtl>با اين پست به روزم:</p> <b> <p align=right dir=rtl>.::<a href="http://yasin.parsiblog.com/709454.htm"> حضرت آقا اين گونه کارها زيبنده مرجعيت نيست! </a>::.</p></b>

ياسين

+ سلام با قالب جديد رُز به روزم
چراغ جادو
ياسين
رتبه 0
0 برگزیده
47 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
ياسين عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top