شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] ديگر از لبخندهاي مهتاب ، خبري نيست و خورشيد در قربانگاه ذبح شده است ، آسمان لباس عزا به تن کرده است ، برخيز و کبريت بکش تا جهان را به آتش بکشيم و جاي هيزم استخوانهاي پوسيده‌مان را بر آتش بليزش بگذاريم ، #ص_اميدي_اميد @SS_Omidi
تسبیح دیجیتال
گلهو قطعه اي ازبهشت
رتبه 17
139 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top