شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] حافظه‌ي کوچه‌ها پر است از صداي مهيب بمبها و راکتهايي که نيمه‌هاي شب جاي باران بر سر شهر مي‌ريختند و کودکان شبيه بره‌هايي بي‌پناه بودند که جاي آغوش گرم مادر زير خروارها آوار مي‌ماندند تا نه نامي از آنها باقي بماند نه نشاني زيرا ستاره‌هاي روي شانه‌هايشان نوري نداشت و بر گردنشان همچون افسران فاتح و جنگ افروز هيچ مدال افتخاري نبود . #ص_اميدي_اميد @SS_Omidi
چراغ جادو
گلهو قطعه اي ازبهشت
رتبه 17
139 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top