شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] به رد پاهاي تو در کوچه‌ باغ پاييز چشم دوخته‌ام و برگها افتان و خيزان رد پاهاي تو را دنبال مي‌کنند تا شايد دگر بار بتوانند تو را در طولاني ترين يلداي سال به آغوش عاشقانه‌هايم برگردانند . #ص_اميدي_اميد @SS_omidi
چراغ جادو
گلهو قطعه اي ازبهشت
رتبه 17
137 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top