شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] ظلم، ابر مجسمه‌‌اي ست ساخته در فکر و روح آدمي ، و آنجا که دست و پاي عدالت به بند کشيده مي‌شود ، اين مرگ است ! که حقيقت را در بر مي‌گيرد تا اولين قرباني باشد در پيشگاه تنديس طلايي ظلم . #ص_اميدي_اميد @SS_Omidi
ساعت دماسنج
گلهو قطعه اي ازبهشت
رتبه 17
125 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top