شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] اشکهاي تو لطيف تر از باران است من حسود لبخندهايي هستم که قلم بر دلتنگيهاي شبانه‌ام مي‌کشند . #ص_اميدي_اميد @SS_Omidi
mp3 player شوکر
گلهو قطعه اي ازبهشت
رتبه 18
122 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top