شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] عجب دنياي وارونه‌ي وارونه‌اي بچه که بودم هر روز جواني‌ام را بر کاغذ سفيد ذهنم نقاشي مي‌کردم ، جوان که شدم در کوچه وُ خيابانها دنبال ميان سالي و پيري‌ام مي‌گشتم و آن را در قامت پدرم مي‌ديدم ، حالا که به ميان سالي رسيده‌ام بهانه‌ي کودکيهايم را مي‌گيرم و هر شب خواب کودکي‌هايم را مي‌بينم . #ص_اميدي_اميد @SS_Omidiق
ساعت دماسنج
گلهو قطعه اي ازبهشت
رتبه 17
137 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top