شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] باران ....! تند تند مي‌باريد و من دلم همچون ماهي قرمزي تنهاي تنها ليز خورده بود در کاسه‌ي آبي چشمانت . #ص_اميدي_اميد @SS_Omidi
mp3 player شوکر
گلهو قطعه اي ازبهشت
رتبه 17
128 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top