شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] آن روز که بهار ترانه‌اي بخواند از باران ، جوانه‌اي خواهد روئيد بر تنه‌ي قطور جا مانده از هجوم تبرها ، دوباره گل اميد لبخند خواهد زد و اين بار سيب سرخي جاذبه‌ي زندگي را کشف خواهد کرد . #ص_اميدي_اميد @SS_Omidi
چراغ جادو
گلهو قطعه اي ازبهشت
رتبه 18
122 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top