شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] دوچرخه‌اي نداشتم که رکاب بزنم اما ...!! زودتر از همه ، به انتهاي کوچه‌ي کودکيهايم رسيدم . #ص_اميدي @SS_Omidi
ساعت دماسنج
گلهو قطعه اي ازبهشت
رتبه 19
113 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top