شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] کسي نميدانست که درقديمي ترين ايستگاه شهر هنوز صدايي به گوش مي رسد جزمادري که سالها پيش سربازش را براي آزادي خرمشهر در آنجا بدرقه کرد #ص_اميدي @SS_omidi
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
گلهو قطعه اي ازبهشت
رتبه 19
113 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top