شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] چه مسافران ساده‌اي هستيم ، عمري ست نماز مي‌خوانيم و نمي‌دانيم که نماز مسافر ، شکسته است . #ص_اميدي @SS_Omidi
mp3 player شوکر
گلهو قطعه اي ازبهشت
رتبه 20
112 برگزیده
49 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
گلهو قطعه اي ازبهشت عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top